0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

sklep.abclashes.pl

 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://abclashes.pl/  prowadzony jest przez firmę Andrzej Brzezina Firma Handlowo Usługowa Magnitica  , Zamek Wawel 9/22 , 31-001 Kraków, telefon: 790482432 email:sklep@abclashes.pl, NIP: 676-174-41-19 REGON:122504973. Regon wydany przez Urząd Statystyczny w Krakowie, ul. Wielicka 28. Wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 000240664/2012


 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

 1.  Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://abclashes.pl .

 2. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 12 godzin

 

 

§3. PŁATNOŚCI

 1.  Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 2.  Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

 3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

 5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 

 

§4. DOSTAWA

 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.

 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

 

 

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Formularz odstąpienia od umowy

 2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

 

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.  uprzejmie informujemy, Wszelkie dane osobowe uzyskane przez sklep abclashes.pl  są poufne i wykorzystywane jednorazowo wyłącznie do realizacji zamówień klientów i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są niezwłocznie trwale usuwane po realizacji zamówienia.

 

 


§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.)